2020 жылдың 13 шілдесі
Қазақстан Республикасындағы
ұлттық аза тұту күні
Бостандық ауданы
әкімінің аппараты
Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімі
аппаратының интернет-ресурсына қош келдіңіздер!
Денсаулық сақтау ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУҚазақстан Республикасы Кодексі " Халық денсаулығы және денсаулықты сақтау туралы"


Мазмұны
 
ЖАЛПЫ БӨЛІМ
1-бөлім. Жалпы ережелер
1-тарау. Негізгі ережелер
1-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар
2-бап. Осы Кодекстің қолданылу аясы
3-бап. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасы
 
2-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік реттеу мен басқару
4-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясат принциптері
5-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік реттеу негіздері
6-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті
7-бап. Уәкілетті органның құзыреті
8-бап. Әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелері бар орталық атқарушы органдар мен өзге де орталық мемлекеттік органдардың құзыреті
9-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті мемлекеттік басқару органдарының құзыреті
10-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының құзыреті
11-бап. Денсаулық сақтау саласындағы ұлттық холдингтің функциялары
12-бап. Денсаулық сақтау саласындағы ведомствоаралық өзара іс-қимыл
 
3-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы лицензиялау, аккредиттеу және аттестаттау
13-бап. Медициналық және фармацевтикалық қызметті лицензиялау
14-бап. Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу
15-бап. Денсаулық сақтау саласындағы аттестаттау
 
4-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы стан­дарттар, тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) сәйкестігін растау және жарнама
16-бап. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттар
17-бап. Денсаулық сақтау саласындағы тауар­лардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) сәйкестігін растау
18-бап. Денсаулық сақтау саласындағы жарнама
 
5-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалау
19-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалау
20-бап. Медициналық қызметтер көрсету сала­сындағы мемлекеттік бақылау
21-бап. Мемлекеттік санитариялық-эпидемио­логиялық қадағалау
22-бап. Дәрілік заттардың, медициналық мақ­саттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы саласындағы мемлекеттік бақылау
 
6-тарау. Денсаулық сақтау жүйесін қаржы­ландыру
23-бап. Денсаулық сақтау жүйесін қаржылай қамтамасыз ету көздері
24-бап. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарын қаржыландыру нысандары
25-бап. Денсаулық сақтау жүйесін қаржылық қамтамасыз ету көздерін пайдалану
 
7-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттандыру
26-бап. Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттандырудың объектілері мен субъектілері
27-бап. Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттандырудың принциптері
28-бап. Жеке тұлғалар (пациенттер) туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету
 
8-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы халықаралық ынтымақтастық
29-бап. Денсаулық сақтау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың басымдықтары мен бағыттары
30-бап. Денсаулық сақтау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың экономикалық және құқықтық негіздері
 
ЕРЕКШЕ БӨЛІМ
2-бөлім. Денсаулық сақтау жүйесі және медициналық көмекті ұйымдастыру
9-тарау. Денсаулық сақтау жүйесі және медициналық көмекті ұйымдастыру
31-бап. Денсаулық сақтау жүйесінің құрылымы
32-бап. Денсаулық сақтау субъектілері
33-бап. Медициналық көмекті ұйымдастыру
34-бап. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі
35-бап. Ақылы медициналық қызметтер алудың негіздері мен тәртібі
 
3-бөлім. Медициналық қызмет
10-тарау. Медициналық қызметтің мазмұны мен түрлері
36-бап. Медициналық қызметтің мазмұны
37-бап. Медициналық қызметтің түрлері
 
11-тарау. Медициналық көмек
38-бап. Медициналық көмектің түрлері
39-бап. Дәрігерге дейінгі медициналық көмек
40-бап. Білікті медициналық көмек
41-бап. Мамандандырылған медициналық көмек
42-бап. Жоғары мамандандырылған меди­циналық көмек
43-бап. Медициналық-әлеуметтік көмек
44-бап. Медициналық көмекті ұсыну нысандары
45-бап. Алғашқы медициналық-санитариялық көмек
46-бап. Консультациялық-диагностикалық көмек
47-бап. Стационарлық көмек
48-бап. Стационарды алмастыратын көмек
49-бап. Жедел медициналық көмек
50-бап. Санитариялық авиация
51-бап. Төтенше жағдайлар кезіндегі меди­циналық көмек
52-бап. Қалпына келтіру емі және меди­циналық оңалту
53-бап. Паллиативтік көмек және мейірбике күтімі
54-бап. Дәстүрлі медицина, халық медицинасы (емшілік)
55-бап. Зертханалық диагностика
56-бап. Патологиялық-анатомиялық диагнос­тика
 
12-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы сараптама түрлері
57-бап. Денсаулық сақтау саласындағы сараптама
58-бап. Медициналық қызметтер көрсету сапасына сараптама
59-бап. Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама
60-бап. Әскери-дәрігерлік сараптама
61-бап. Сот-медициналық, сот-психиатриялық және сот-наркологиялық сараптамалар
62-бап. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама
63-бап. Дәрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға сараптама
64-бап. Ғылыми-медициналық сараптама
 
4-бөлім. Фармацевтикалық қызмет және дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы
13-тарау. Фармацевтикалық қызмет
65-бап. Дәрілік заттардың, медициналық мақ­саттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы саласының жүйесі
66-бап. Фармацевтикалық қызметтің түрлері
67-бап. Дәрілік заттарды, медициналық мақ­саттағы бұйымдар мен медициналық техниканы өндіру
68-бап. Дәрілік препараттарды және меди­циналық мақсаттағы бұйымдарды дайындау
69-бап. Дәрілік заттарды, медициналық мақ­сат­­тағы бұйымдар мен медициналық техниканы көтерме және бөлшек саудада өткізу
 
14-тарау. Дәрілік заттардың, медициналық мақ­саттағы бұйымдар мен медициналық тех­никаның айналысы
70-бап. Дәрілік заттарды, медициналық мақ­саттағы бұйымдар мен медициналық техниканы әзірлеу
71-бап. Дәрілік заттарды, медициналық мақ­саттағы бұйымдар мен медициналық техниканы мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және олардың тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу
72-бап. Биологиялық активті заттарды клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеу
73-бап. Медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы техникалық жағынан сынау
74-бап. Фармакологиялық және дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы клиникалық зерттеу және (немесе) сынау
75-бап. Дәрілік затты, медициналық мақ­саттағы бұйымдар мен медициналық техниканы таңбалау
76-бап. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсетуге арналған дәрілік заттар­ды сатып алу
77-бап. Дәрілік заттарды, медициналық мақ­саттағы бұйымдарды сатып алу және олармен қамтамасыз ету жөніндегі бірыңғай дистрибьютор
78-бап. Дәрілік заттарды, медициналық мақ­саттағы бұйымдар мен медициналық техниканы сақтау мен тасымалдау
79-бап. Дәрілік заттарды, медициналық мақ­саттағы бұйымдар мен медициналық техниканы жою
80-бап. Дәрілік заттарды, медициналық мақ­саттағы бұйымдар мен медициналық техниканы әкелу тәртібі
81-бап. Дәрілік заттарды, медициналық мақ­саттағы бұйымдар мен медициналық техниканы әкету тәртібі
 
15-тарау. Дәрілік заттардың, медициналық мақ­саттағы бұйымдар мен медициналық тех­никаның қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар
82-бап. Медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы монтаждау, жөндеу, оларға техникалық және метрологиялық қызмет көрсету
83-бап. Қауіпсіздікті сыныптау және ме­ди­циналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы қолданудың ықтимал қатерінің дәре­жесіне қарай қауіпсіздігін қайта сыныптау
84-бап. Дәрілік заттардың, медициналық мақ­саттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысына тыйым салу, оларды тоқтата тұру немесе айналыстан алып қою
85-бап. Дәрілік заттардың жанама әсерлерінің мониторингі
86-бап. Жаңа дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техника туралы ақпарат
 
5-бөлім. Азаматтардың денсаулығын сақтау
16-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы құқықтар мен міндеттер және оларды қамтамасыз етудің кепілдіктері
87-бап. Денсаулық сақтау саласындағы құқықтарды қамтамасыз етудің кепілдіктері
88-бап. Азаматтардың құқықтары
89-бап. Балалардың құқықтары
90-бап. Азаматтардың, дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың міндеттері
91-бап. Пациенттердің құқықтары
92-бап. Пациенттердің міндеттері
93-бап. Медициналық көмектен бас тарту құқығы
94-бап. Азаматтардың келісімінсіз медициналық көмек көрсету
95-бап. Дәрігерлік құпия
 
17-тарау. Адамның ұрпақты болу құқықтарын қорғау
96-бап. Азаматтардың ұрпақты болу құқықтарын қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері
97-бап. Әйелдердің жүктілік, босану және босанғаннан кейінгі кезеңінде денсаулығын сақтау
98-бап. Бедеуліктен емделу
99-бап. Ұрпақты болудың қосалқы әдістері мен технологиялары, клондау
100-бап. Суррогат ана болу кезіндегі медициналық көмек
101-бап. Жыныстық жасушалар донорлығы және оларды сақтау
102-бап. Контрацепцияны пайдалану
103-бап. Хирургиялық стерилизациялау
104-бап. Жүктілікті жасанды түрде үзу
 
18-тарау. Туберкулезбен ауыратын науқастарға медициналық-әлеуметтік көмек көрсету
105-бап. Туберкулезбен ауыратын науқастарға медициналық көмек көрсету
106-бап. Азаматты туберкулездің жұқпалы түрімен ауырады деп танудың тәртібі
107-бап. Туберкулездің жұқпалы түрімен ауыратын азаматтарды мәжбүрлеп емдеуге жіберудің негізі мен тәртібі
108-бап. Туберкулездің жұқпалы түрімен ауы­ратын, мәжбүрлеп емделуде жүрген науқастардың құқықтары
109-бап. Туберкулезге қарсы мамандан­ды­рылған ұйымдарда туберкулездің жұқпалы түрімен ауыратын науқастарды емдеу және ұстау
110-бап. Туберкулездің жұқпалы түрімен ауы­ратын науқастарды мәжбүрлеп емдеу аяқталғаннан кейінгі медициналық байқау және емдеу
111-бап. Туберкулездің жұқпалы түрімен ауыратын адамдарға әлеуметтік көмек
 
19-тарау. АИТВ инфекциясын жұқтырғандарға және ЖИТС-пен ауыратын науқастарға меди­циналық-әлеуметтік көмек көрсету
112-бап. АИТВ инфекциясының және ЖИТС-тың профилактикасы, диагностикасы және оны емдеу мәселелеріндегі мемлекет кепілдіктері
113-бап. АИТВ жұқтырған немесе ЖИТС-пен ауыратын адамдарды әлеуметтік қорғау
114-бап. АИТВ инфекциясының профи­лактикасы
115-бап. АИТВ-ға зерттеліп-қаралу
 
20-тарау. Психикасының бұзылуынан (ау­руынан) зардап шегуші адамдарға медициналық-әлеуметтік көмек көрсету
116-бап. Психиатриялық көмек алуға жүгі­нудің еріктілігі
117-бап. Кәсіптік қызметтің жекелеген түр­лерін атқаруды шектеу
118-бап. Психиатриялық көмек көрсетілетін азаматтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау
119-бап. Психиканың бұзылуының (ауруының) диагностикасы және оны емдеу
120-бап. Психикасының бұзылуынан (ауруы­нан) зардап шегуші адамдардың құқықтары
121-бап. Психиканың бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адамдарға қатысты медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары
122-бап. Мемлекет кепілдік берген психиа­триялық көмек көрсету және әлеуметтік қорғау
123-бап. Психиатриялық куәландыру
124-бап. Психикасының бұзылуынан (ауруы­нан) зардап шегуші науқастарды динамикалық байқау
125-бап. Психиатриялық стационарға жатқызу
126-бап. Заңды өкілдерінің өтініші бойынша немесе олардың келісімімен психиатриялық стационарға орналастырылған кәмелетке толмаған адамды немесе сот әрекетке қабілетсіз деп таныған адамды куәландыру
127-бап. Психиатриялық көмек көрсету кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары
128-бап. Психиатриялық стационардан шығару
129-бап. Адамдарды психоневрологиялық ұйымдарға орналастыру үшін негіздер
 
21-тарау. Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратындарға медици­налық-әлеуметтік көмек көрсету
130-бап. Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратындарға медици­налық көмек көрсетуді ұйымдастыру
131-бап. Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын және медици­налық-әлеуметтік оңалтуға мұқтаж адамдардың медициналық ұйымдарға өтініш жасауы
132-бап. Адамды алкоголизммен, нашақор­лықпен және уытқұмарлықпен ауырады деп тану тәртібі
133-бап. Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын адамдардың құқықтары
134-бап. Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын адамдарды есепке алу және байқау
 
22-тарау. Азаматтардың жекелеген санат­тарына медициналық көмек көрсету
135-бап. Әскери қызметшілерге, ұлттық қауіп­сіздік, ішкі істер органдарының, әділет органдары қылмыстық-атқару жүйесінің, өртке қарсы қыз­меттің, қаржы полициясының қызметкерлеріне, олардың отбасы мүшелері мен осы ведомс­тво­лардың зейнеткерлеріне медициналық көмек көрсету
136-бап. Иондаушы сәулеленудің әсеріне ұшыраған азаматтарға медициналық көмек көрсету
137-бап. Экологиялық зілзала салдарынан зардап шеккен азаматтарға медициналық көмек көрсету
138-бап. Бас бостандығы шектеулі азаматтарға медициналық көмек көрсету
 
23-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы жекелеген қатынастарды реттеу
139-бап. Хирургиялық араласу, қан, оның компоненттерін құю және диагностиканың инвазиялық әдістерін қолдану тәртібі
140-бап. Биологиялық өлімді анықтау. Өмірге дем беру жөніндегі жасанды шараларды тоқтату жағдайлары
141-бап. Эвтаназия
142-бап. Анатомиялық сый
 
6-бөлім. Халықтың санитариялық-эпиде­миологиялық салауаттылығы саласындағы қызмет және қоғамдық денсаулықты сақтау
24-тарау. Халықтың санитариялық-эпидемио­логиялық салауаттылығы саласындағы қызмет
143-бап. Мемлекеттік санитариялық-эпиде­миологиялық қызмет жүйесі
144-бап. Мемлекеттік санитариялық-эпиде­миологиялық нормалау
145-бап. Санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
146-бап. Тамақ өнімдерін және адам денсаулығына зиянды әсер ететін өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және мемлекеттік тіркеу туралы шешімді кері қайтарып алу
147-бап. Санитариялық-эпидемиологиялық мониторинг
148-бап. Инфекциялық және паразиттік аурулардың пайда болуы мен таралуының, халықтың улануының алдын алу
149-бап. Қазақстан Республикасының аумақтарын санитариялық қорғау
150-бап. Инфекциялық аурулар эпидемия­сының пайда болу қаупі төнген жағдайда шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантин енгізудің шарттары
151-бап. Инфекциялық және паразиттік, кәсіптік аурулар мен улану оқиғаларын тіркеу және тексеру
152-бап. Дезинфекциялық, дезинсекциялық және дератизациялық іс-шаралар
 
25-тарау. Қоғамдық денсаулықты сақтау
153-бап. Аурулар профилактикасының мақсаты мен түрлері
154-бап. Салауатты өмір салтын қалыптастыру
155-бап. Медициналық тексеріп-қарау
156-бап. Профилактикалық егуді жүргізу
157-бап. Инфекциялық емес аурулардың, оның ішінде кәсіптік аурулардың және жарақаттанудың профилактикасы
158-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарға тәуелділіктің профилактикасы
159-бап. Темекі шегушіліктің, алкоголизмнің профилактикасы және оны шектеу
160-бап. Темір тапшылығы жай-күйінің профилактикасы
161-бап. Йод тапшылығы ауруларының профилактикасы
 
7-бөлім. Донорлық және транспланттау
26-тарау. Қан мен оның компоненттерінің донорлығы
162-бап. Донорлық, қан, оның компоненттерін және препараттарын дайындау
163-бап. Донорлық, қанды, оның компо­ненттері мен препараттарын дайындау саласын­дағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары мен өзге де ұйымдар
164-бап. Донорлық қанның, оның компо­ненттері мен препараттарының қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету
165-бап. Донор, оның құқықтары мен міндеттері
166-бап. Донорды медициналық зерттеп-қарау
167-бап. Донорға берілетін кепілдіктер
168-бап. Жұмыс берушілер мен ұйымдар басшыларының донорлықты дамытуды қамтамасыз ететін жағдайлар жасау жөніндегі міндеттері
 
27-тарау. Тіндерді және (немесе) ағзаларды (ағзалардың бөліктерін) транспланттау
169-бап. Тіндерді және (немесе) ағзаларды (ағзалардың бөліктерін) транспланттау және оларды алу шарттары
170-бап. Тіндерді және (немесе) ағзаларды (ағзалардың бөліктерін) транспланттау тәртібі
171-бап. Донор мен реципиенттің құқықтары
 
28-тарау. Адамның тіндерін және (немесе) ағзаларын (ағзаларының бөліктерін), қан мен оның компоненттерін әкелу, әкету
172-бап. Адамның тіндерін және (немесе) ағзаларын (ағзаларының бөліктерін) әкелу, әкету үшін негіздер
173-бап. Қан мен оның компоненттерін әкелу, әкету үшін негіздер
174-бап. Адамның тіндерін және (немесе) ағзаларын (ағзаларының бөліктерін), қан мен оның компоненттерін әкелудің, әкетудің тәртібі
 
8-бөлім. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру және ғылыми қызмет
29-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру қызметі
175-бап. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру қызметі
176-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мамандар үшін біліктілік емтихандары
177-бап. Қазақстан Республикасы дәрігерінің анты
 
30-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми қызмет
178-бап. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми қызметтің субъектілері
179-бап. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми қызметті үйлестіру
180-бап. Медициналық-биологиялық экспе­рименттер, клиникаға дейінгі (клиникалық емес) және клиникалық зерттеулер жүргізу, диаг­ностиканың, емдеудің және медициналық оңалтудың жаңа әдістерін қолдану
181-бап. Этика мәселелері жөніндегі ко­миссиялар
 
9-бөлім. Медицина және фармацевтика қызметкерлерінің құқықтық мәртебесі, оларды әлеуметтік қорғау
31-тарау. Медицина және фармацевтика қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері, еңбек қатынастары, Ар-намыс кодексі
182-бап. Медицина және фармацевтика қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері
183-бап. Денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлерінің еңбек қатынастары
184-бап. Қазақстан Республикасының медицина және фармацевтика қызметкерлерінің Ар-намыс кодексі
 
10-бөлім. Қорытынды және өтпелі ережелер
32-тарау. Қазақстан Республикасының ден­саулық сақтау саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық және осы Кодексті қолданысқа енгізу тәртібі
185-бап. Қазақстан Республикасының ден­саулық сақтау саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық
186-бап. Осы Кодексті қолданысқа енгізу тәртібі
1 2 3 4 5 6 7 8 9